หน้าแรก  |  ติดต่อเรา
   

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานเปิดตัวรายงานขององค์กร HRW เกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานต่างด้าวในภาคประมงของไทย

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวรายงานขององค์กร HRW เกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานต่างด้าวในภาคประมงของไทย ซึ่งจัดขึ้นที่สภายุโรปในกรุงบรัสเซลส์ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความไม่เห็นด้วยกับคำแนะนำขององค์กร HRW ให้สหภาพยุโรปคงใบเหลืองประมงของไทยต่อไปเนื่องจากประเด็นแรงงานแม้รายงานฉบับดังกล่าวจะยอมรับว่าไทยได้ยกเครื่องการบริหารจัดการประมงและระบบควบคุมต่างๆ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ชี้ว่า รายงานฉบับดังกล่าวใช้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แรงงานและบุคคลต่างๆ ในช่วงปี 2559 จึงมิได้สะท้อนความพยายามและความคืบหน้าในด้านต่างๆ ของรัฐบาลในช่วงปี 2560 ตลอดจนการดำเนินการขั้นต่อไปของความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับหุ้นส่วนต่างๆ อาทิ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) สหภาพยุโรป องค์กรภาคประชาสังคมทั้งของไทยและต่างประเทศ ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ ของไทย ในการจัดระบบและให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย รวมถึงในภาคประมง เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ยืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในระดับสูงสุดที่จะแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย โดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สหภาพยุโรป และหุ้นส่วนอื่นๆ ต่อไป

373546

Print Friendly

อ่านข่าวย้อนหลัง

Archives

ข่าวอื่นๆ

 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต 
ทำเนียบเอกอัครราชทูต
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
สอท. / สกญ. / คผถ. / คผท. ในยุโรป

งานกงสุล


ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ไทย-เบลเยียม
ไทย-ลักเซมเบิร์ก
ไทย-สหภาพยุโรป
อาเซียน-สหภาพยุโรป


 

โอกาสทางการค้า-การลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
นโยบายการค้า-การลงทุน
คู่มือการจัดตั้งธุรกิจ
ชีพจรธุรกิจ

ชุมชนไทย

วัดไทย
สมาคม
ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต
สถิติคนไทย

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

มัลติมีเดีย / สิ่งพิมพ์

บทความ

 

ข้อควรรู้ในการพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ข้อควรรู้
สถานที่ท่องเที่ยว
แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
การขอรับคืนภาษี (VAT Refund)
สถานที่สำคัญของสหภาพยุโรป
การศึกษาในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์
เวลาทำการ
วันหยุดทำการ
แนะนำ-ติชม

ติดตามข่าวสาร

           
Developed and designed by 108studio.com