หน้าแรก  |  ติดต่อเรา
   

Enchanting Thai Evening

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์  ได้จัดงาน Enchanting Thai Evening ณ โรงแรม Le Plaza กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งงานเลี้ยงรับรองส่งเสริมอาหารไทย พื่อส่งเสริมโครงการครัวไทย และงานแสดงคอนเสิร์ตเปียโน โดยนายณัฐ ยนตรรักษ์ นักเปียโนชาวไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการรำลึกถึงการเสด็จประพาสยุโรปครบ 120 ปี ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีบุคคลในระดับผู้บริหารของภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ซึ่งเป็นเครื่อข่ายมิตรประเทศไทย เข้าร่วม

 

ในงานมีการสาธิตการทำอาหารและขนมไทย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานมีโอกาสได้รับทราบถึงวิธีการและส่วนประกอบของอาหารและขนมไทย นอกจากนี้ ยังมีการนำผลไม้สดจากประเทศไทย ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้ชิม รวมถึงยังมีการแสดงสาธิตด้านวัฒนธรรมของไทย ได้แก่ การวาดร่ม และการแกะสลักผักผลไม้ด้วย

 

Homage to the Great Thai Kings Homage to the Great Thai Kings Homage to the Great Thai Kings Homage to the Great Thai Kings Homage to the Great Thai Kings Homage to the Great Thai Kings Homage to the Great Thai Kings Homage to the Great Thai Kings

Homage to the Great Thai Kings

Homage to the Great Thai Kings Homage to the Great Thai Kings Homage to the Great Thai Kings Homage to the Great Thai Kings Homage to the Great Thai Kings Homage to the Great Thai Kings Homage to the Great Thai Kings Homage to the Great Thai Kings Homage to the Great Thai Kings Homage to the Great Thai Kings

Print Friendly

อ่านข่าวย้อนหลัง

Archives

ข่าวอื่นๆ

 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต 
ทำเนียบเอกอัครราชทูต
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
สอท. / สกญ. / คผถ. / คผท. ในยุโรป

งานกงสุล


ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ไทย-เบลเยียม
ไทย-ลักเซมเบิร์ก
ไทย-สหภาพยุโรป
อาเซียน-สหภาพยุโรป


 

โอกาสทางการค้า-การลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
นโยบายการค้า-การลงทุน
คู่มือการจัดตั้งธุรกิจ
ชีพจรธุรกิจ

ชุมชนไทย

วัดไทย
สมาคม
ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต
สถิติคนไทย

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

มัลติมีเดีย / สิ่งพิมพ์

บทความ

 

ข้อควรรู้ในการพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ข้อควรรู้
สถานที่ท่องเที่ยว
แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
การขอรับคืนภาษี (VAT Refund)
สถานที่สำคัญของสหภาพยุโรป
การศึกษาในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์
เวลาทำการ
วันหยุดทำการ
แนะนำ-ติชม

ติดตามข่าวสาร

           
Developed and designed by 108studio.com