หน้าแรก  |  ติดต่อเรา
   

Slide

Garden Party: A Thai experience

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การประกอบอาหารไทย ภายใต้ชื่อ Garden Party: A Thai Experience ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานราชการเบลเยียม สหภาพยุโรป ภาคเอกชนเบลเยียม สื่อมวลชนและ Friends of Thailand  ในงานดังกล่าวมีการจัดแสดงสาธิตการทำอาหาร...

กิจกรรมลงทะเบียนโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

brussels_belgium_02 เนื่องด้วย ยังคงมีคนไทยในต่างประเทศให้ความสนใจและประสงค์จะสมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจฯ จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ในปต่างประเทศ ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยเปิดให้มาติดต่อลงทะเบียน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ได้ ในวันที่ 21-30 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 09.30 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยขอความกรุณานำบัตประจำตัวประชาชนไทยบัตรจริงมาด้วย

รายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นรม รายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” จัดทำโดยสำนักเลขาธิการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ   - ประจำวันที่ 8 กันยายน 2560   หัวข้อโดยสรุปมีดังนี้  การเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0″ สถาบันการศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศ การวางรากฐานประเทศด้านโครงร้างสู่ “เศรษฐกิิจ 4.0″ การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประชาคมโลก การดำเนินการปฏิรูปประเทศ กรุณาคลิกเพื่อชมรายการ http://www.thaigov.go.th/vdo/contents/views/978   - ประจำวันที่...

เอกอัครราชทูตมนัสวี ศรีโสดาพล ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานคณะมนตรียุโรป

{DC285D04-BF95-43AA-9D43-D594EC4B3DC5}_preview เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เอกอัครราชทูตมนัสวี ศรีโสดาพล ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปและประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรปแก่นาย Donald Tusk ประธานคณะมนตรียุโรป ที่สำนักงานประธานคณะมนตรียุโรป กรุงบรัสเซลส์ จากนั้นสองฝ่ายได้หารือประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป และการทำหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรปของไทย เครดิตภาพ – คณะมนตรียุโรป/คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานสงกรานต์ และกงสุลสัญจร ณ ลักเซมเบิร์ก

IMG_4349-slide เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสงกรานต์ วัดไทยพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก ในโอกาสเดียวกัน ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้บริการกงสุลสัญจร แก่ประชาชนไทยในลักเซมเบิร์กและพื้นที่ใกล้เคียง  

Enchanting Thai Evening

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์  ได้จัดงาน Enchanting Thai Evening ณ โรงแรม Le Plaza กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งงานเลี้ยงรับรองส่งเสริมอาหารไทย พื่อส่งเสริมโครงการครัวไทย และงานแสดงคอนเสิร์ตเปียโน โดยนายณัฐ ยนตรรักษ์ นักเปียโนชาวไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการรำลึกถึงการเสด็จประพาสยุโรปครบ 120...

Thai Festival in Jodoigne 3-4 June 2017

Jodoigne 2

นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาง Regine Vandriessche อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม

DG Asia   เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาง Regine Vandriessche อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศราชอาณาจักรเบลเยียม ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีไทย-เบลเยียม
 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต 
ทำเนียบเอกอัครราชทูต
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
สอท. / สกญ. / คผถ. / คผท. ในยุโรป

งานกงสุล


ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ไทย-เบลเยียม
ไทย-ลักเซมเบิร์ก
ไทย-สหภาพยุโรป
อาเซียน-สหภาพยุโรป


 

โอกาสทางการค้า-การลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
นโยบายการค้า-การลงทุน
คู่มือการจัดตั้งธุรกิจ
ชีพจรธุรกิจ

ชุมชนไทย

วัดไทย
สมาคม
ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต
สถิติคนไทย

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

มัลติมีเดีย / สิ่งพิมพ์

บทความ

 

ข้อควรรู้ในการพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ข้อควรรู้
สถานที่ท่องเที่ยว
แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
การขอรับคืนภาษี (VAT Refund)
สถานที่สำคัญของสหภาพยุโรป
การศึกษาในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์
เวลาทำการ
วันหยุดทำการ
แนะนำ-ติชม

ติดตามข่าวสาร

           
Developed and designed by 108studio.com