หน้าแรก  |  ติดต่อเรา
   

จัดการสัมมนา “Think ASEAN, go for Thailand” ภายใต้โครงการ Thai Belgian Business Forum

 

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2559 เวลา 15.00-18.00 น. สนง. คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ สอท. ได้ร่วมกัน ที่ Press Club โดยมีผู้ร่วมงานประมาณ 50 คน จากภาครัฐและเอกชนเบลเยียม เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับจาก ปทท. โดยมีวิทยากรทั้งหมด 4 ท่านได้แก่ นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อัครราชทูต สอท. ณ กรุงบรัสเซลส์ น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ รองเลขาธิการ สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ สอท. ณ กรุงบรัสเซลส์ และนาย Bruno Van der Wielen ผู้บริหาร บริษัท Solvay-Vinythai มาให้ข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์และนโยบายทางเศรษฐกิจที่ส่งเสริมโอกาสการลงทุนใน ปทท. โดยเฉพาะประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากการเป็นตลาดร่วม จากการที่ ปทท. ได้เป็นสมาชิกกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

BOI Presentation 2016 และ Office of Commercial Affairs Presentation

 

Print Friendly

อ่านข่าวย้อนหลัง

Archives

ข่าวอื่นๆ

 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต 
ทำเนียบเอกอัครราชทูต
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
สอท. / สกญ. / คผถ. / คผท. ในยุโรป

งานกงสุล


ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ไทย-เบลเยียม
ไทย-ลักเซมเบิร์ก
ไทย-สหภาพยุโรป
อาเซียน-สหภาพยุโรป


 

โอกาสทางการค้า-การลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
นโยบายการค้า-การลงทุน
คู่มือการจัดตั้งธุรกิจ
ชีพจรธุรกิจ

ชุมชนไทย

วัดไทย
สมาคม
ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต
สถิติคนไทย

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

มัลติมีเดีย / สิ่งพิมพ์

บทความ

 

ข้อควรรู้ในการพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ข้อควรรู้
สถานที่ท่องเที่ยว
แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
การขอรับคืนภาษี (VAT Refund)
สถานที่สำคัญของสหภาพยุโรป
การศึกษาในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์
เวลาทำการ
วันหยุดทำการ
แนะนำ-ติชม

ติดตามข่าวสาร

           
Developed and designed by 108studio.com