หน้าแรก  |  ติดต่อเรา
   

ไทยหารืออียูเกี่ยวกับความร่วมมือด้านแรงงาน

ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้แทนไทยซึ่งนำโดยนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับอียู โดยคณะได้แลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ของอียูและเบลเยียม ในการบริหารจัดการแรงงานในด้านต่างๆ อาทิ การส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยถูกกฎหมาย การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของนายจ้างและลูกจ้าง และบทบาทของภาคธุรกิจในการส่งเสริมมาตรฐานด้านแรงงานต่างๆ

ในโอกาสนี้ นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดการหารือระหว่างรับประทานอาหารค่ำระหว่างคณะผู้แทนไทย และผู้แทนจากสถาบันต่างๆ ของอียู อาทิ นายเดวิด มาร์ติน สมาชิกสภายุโรปและสมาชิกคณะกรรมาธิการด้านการค้า เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 รวมทั้งได้เข้าร่วมการหารือกับคณะกรรมาธิการยุโรปร่วมกับคณะผู้แทนไทย

Print Friendly

อ่านข่าวย้อนหลัง

Archives

ข่าวอื่นๆ

 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต 
ทำเนียบเอกอัครราชทูต
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
สอท. / สกญ. / คผถ. / คผท. ในยุโรป

งานกงสุล


ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ไทย-เบลเยียม
ไทย-ลักเซมเบิร์ก
ไทย-สหภาพยุโรป
อาเซียน-สหภาพยุโรป


 

โอกาสทางการค้า-การลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
นโยบายการค้า-การลงทุน
คู่มือการจัดตั้งธุรกิจ
ชีพจรธุรกิจ

ชุมชนไทย

วัดไทย
สมาคม
ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต
สถิติคนไทย

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

มัลติมีเดีย / สิ่งพิมพ์

บทความ

 

ข้อควรรู้ในการพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ข้อควรรู้
สถานที่ท่องเที่ยว
แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
การขอรับคืนภาษี (VAT Refund)
สถานที่สำคัญของสหภาพยุโรป
การศึกษาในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์
เวลาทำการ
วันหยุดทำการ
แนะนำ-ติชม

ติดตามข่าวสาร

           
Developed and designed by 108studio.com