หน้าแรก  |  ติดต่อเรา
   

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เนื่องในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือและศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม

 

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ ผศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ของไทย ในโอกาสเดินทางมาประชุมและศึกษาดูงานด้านการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 โดยมี Professor Peter Lievens รองอธิการบดีด้าน International Policy and League of European Research Universities (LERU) และ Professor Rik Gosselink อาจารย์คณะ Kinesiology and Rehabilitation Sciences มหาวิทยาลัย KU Leuven เข้าร่วม ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับมหาวิทยาลัย KU Leuven เช่น การลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง KU Leuven กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ซึ่งครอบคลุมโครงการวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร หลักสูตร Double Degree และการจัดกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ร่วมกัน

Print Friendly

อ่านข่าวย้อนหลัง

Archives

ข่าวอื่นๆ

 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต 
ทำเนียบเอกอัครราชทูต
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
สอท. / สกญ. / คผถ. / คผท. ในยุโรป

งานกงสุล


ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ไทย-เบลเยียม
ไทย-ลักเซมเบิร์ก
ไทย-สหภาพยุโรป
อาเซียน-สหภาพยุโรป


 

โอกาสทางการค้า-การลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
นโยบายการค้า-การลงทุน
คู่มือการจัดตั้งธุรกิจ
ชีพจรธุรกิจ

ชุมชนไทย

วัดไทย
สมาคม
ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต
สถิติคนไทย

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

มัลติมีเดีย / สิ่งพิมพ์

บทความ

 

ข้อควรรู้ในการพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ข้อควรรู้
สถานที่ท่องเที่ยว
แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
การขอรับคืนภาษี (VAT Refund)
สถานที่สำคัญของสหภาพยุโรป
การศึกษาในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์
เวลาทำการ
วันหยุดทำการ
แนะนำ-ติชม

ติดตามข่าวสาร

           
Developed and designed by 108studio.com