หน้าแรก  |  ติดต่อเรา
   

เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต

รายนามเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ 
คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป

Mr. Manasvi Srisodapol
นายมนัสวี ศรีโสดาพล

Ambassador / Head of Mission of Thailand to the European Union
เอกอัครราชทูต / หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป

Mr. Piyapak Sricharoen
นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ

Minister / Deputy Head of Mission of Thailand to the European Union
อัครราชทูต / รองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป

Lt. Phrommes Bhaholpolbhayuhasena 
ร้อยโท พรหเมศ พหลพลพยุหเสนา

Minister Counsellor (EU Section)
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายสหภาพยุโรป)

Ms. Siriporn Supanimitwisetkul 
นางสาวศิริพร ศุภนิมิตวิเศษกุล

Minister Counsellor (Bilateral Section)
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายทวิภาคี)

Mr. Montri Nathananan
นายมนตรี นาทธนนันท์

Counsellor (EU Section)
ที่ปรึกษา (ฝ่ายสหภาพยุโรป)

Mr. Jakrit Ruangkajorn
นายจักรกริช เรืองขจร

Counsellor (EU Section)
ที่ปรึกษา (ฝ่ายสหภาพยุโรป)

Mr. Roongruk Chanprasert
นายรุ่งรักษ์ จันทร์ประเสริฐ

Counsellor (Bilateral Section)
ที่ปรึกษา (ฝ่ายทวิภาคึ)

Mr. Atthapong Watthammawut
นายอรรถพงศ์ วัฒน์ธรรมาวุธ

First Secretary (Consul)
เลขานุการเอก (กงสุล)

Mrs. Anantaporn Chamkaew
นางอนันตพร ฉ่ำแก้ว

Second Secretary (Administrative)
เลขานุการโท (ฝ่ายสนับสนุน)

Ms. Suphawadee Wonghan
นางสาวสุภาวดี วงค์หาญ

Third Secretary (Administrative)
เลขานุการตรี (ฝ่ายสนับสนุน)

 

 

Print Friendly

 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต 
ทำเนียบเอกอัครราชทูต
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
สอท. / สกญ. / คผถ. / คผท. ในยุโรป

งานกงสุล


ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ไทย-เบลเยียม
ไทย-ลักเซมเบิร์ก
ไทย-สหภาพยุโรป
อาเซียน-สหภาพยุโรป


 

โอกาสทางการค้า-การลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
นโยบายการค้า-การลงทุน
คู่มือการจัดตั้งธุรกิจ
ชีพจรธุรกิจ

ชุมชนไทย

วัดไทย
สมาคม
ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต
สถิติคนไทย

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

มัลติมีเดีย / สิ่งพิมพ์

บทความ

 

ข้อควรรู้ในการพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ข้อควรรู้
สถานที่ท่องเที่ยว
แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
การขอรับคืนภาษี (VAT Refund)
สถานที่สำคัญของสหภาพยุโรป
การศึกษาในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์
เวลาทำการ
วันหยุดทำการ
แนะนำ-ติชม

ติดตามข่าวสาร

           
Developed and designed by 108studio.com