หน้าแรก  |  ติดต่อเรา
   

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
อาคารสถานเอกอัครราชทูตหลังเดิม

 


 

            สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ได้ซื้อที่ดินและอาคารหลังนี้ ซึ่งตั้งอยู่ที่ 2 Square du Val de la Cambre, Brussesl 1050 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2524 เมื่อครั้ง ม.ร.ว. เทพ เทวกุล ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต

            ต่อมา ฯพณฯ พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานพิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และสำนักงานคณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2525

            อาคารหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1928 (พ.ศ. 2471) บนเนื้อที่ประมาณ 320 ตารางเมตร
เป็นสถาปัตยกรรมแบบแองโกล แซ็กซั่น ออกแบบโดยสถาปนิกนามว่า Adrian Blomme

 

อาคารสถานเอกอัครราชทูตหลังปัจจุบัน

 

            เมื่อปี 2550 รัฐบาลไทยได้อนุมัติให้เอกอัครราชทูตดอน ปรมัตวินัย จัดซื้อ Château de la Clairière ซึ่งตั้งอยู่ที่ 876 Chaussee de Waterloo ,1000 Brussels (ขนาดที่ดิน 1,472 ตารางเมตร ภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,800 ตารางเมตร) เพื่อใช้แทนอาคารที่ทำการหลังเดิม

            อาคารแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ตัวอาคาร Château de la Clarière เดิม ซึ่งเป็นอาคารโบราณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม สร้างขึ้นระหว่างปี 2414-2416 มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบ Flemish Neo-Renaissance  โดยเชื่อว่าสถาปนิกผู้ออกแบบคือนาย Van Ysendijck

            ส่วนที่ต่อเติมสร้างในช่วงปี 2534-2535 เป็นสถาปัตยกรรม Post Modern ซึ่งงดงามและกลมกลืนกับตัวอาคารเดิม

                                       

                                                                   ด้านซ้ายของอาคารคือ Chateau เดิม และด้านขวาคือส่วนต่อเติม

 

การปรับปรุงและการตกแต่งภายใน

ด้านซ้ายของอาคารคือ Chateau เดิม และเมื่อปี 2552 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ว่าจ้างบริษัท Simonis ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งภายใน โดยได้รับการสนับสนุนจากนางอัจฉรา เตชะไพบูลย์ ช่วยประสานติดต่อจัดหาชุดทำงาน ชุดรับแขกไม้สักแกะสลักฝีมือช่างชั้นครูชาวไทย หัตถกรรมสิ่งทอฝีมือคนไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
ในต่างประเทศ เครื่องปั้นดินเผา ภาชนะเครื่องเงิน มาใช้ประดับตกแต่ง โดยมีนางวัญจนา มาณวพัฒน์ เป็นผู้ร่วมให้คำแนะนำ
            นอกจากนี้ นายกฤชทิพย์  ศิริรัตนธำรงค์ ได้ช่วยเลือกสรรและจัดหาภาพแผนที่กรุงสยาม ซึ่งเป็นแผนที่โบราณ ใช้ประดับตกแต่งห้องทำงานเอกอัครราชทูต ห้องประชุม “King Chulalongkorn” และห้องรับรอง
ขวาคือส่วนต่อเติม

    

  ห้องรับรอง                                    ห้องทำงานเอกอัครราชทูต

 

พิธีเปิดที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต

 

            เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553 เวลา 11.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงเป็นองค์ประธานเปิดอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ตามคำกราบบังคมทูลของนายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต โดยมีเจ้าหญิง Marie-Astrid และพระสวามี เจ้าชาย Nikolaus เจ้าหญิง Margaretha พระราชวงศ์ของลักเซมเบิร์กและลิกเตนสไตน์ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม ประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศ วุฒิสภาเบลเยียม คณะทูตานุทูต และประชาชนชาวไทยในเบลเยียมเฝ้ารับเสด็จ

 

          

 

Print Friendly

 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต 
ทำเนียบเอกอัครราชทูต
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
สอท. / สกญ. / คผถ. / คผท. ในยุโรป

งานกงสุล


ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ไทย-เบลเยียม
ไทย-ลักเซมเบิร์ก
ไทย-สหภาพยุโรป
อาเซียน-สหภาพยุโรป


 

โอกาสทางการค้า-การลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
นโยบายการค้า-การลงทุน
คู่มือการจัดตั้งธุรกิจ
ชีพจรธุรกิจ

ชุมชนไทย

วัดไทย
สมาคม
ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต
สถิติคนไทย

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

มัลติมีเดีย / สิ่งพิมพ์

บทความ

 

ข้อควรรู้ในการพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ข้อควรรู้
สถานที่ท่องเที่ยว
แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
การขอรับคืนภาษี (VAT Refund)
สถานที่สำคัญของสหภาพยุโรป
การศึกษาในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์
เวลาทำการ
วันหยุดทำการ
แนะนำ-ติชม

ติดตามข่าวสาร

           
Developed and designed by 108studio.com