หน้าแรก  |  ติดต่อเรา
   

นาย Siegfried Bracke ประธานรัฐสภาเบลเยียมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นาย Siegfried Bracke ประธานรัฐสภาเบลเยียมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยมีนาย Pol Van Den Driessche ประธานคณะผู้แทน Inter-Parliamentary Union (IPU) รัฐสภาเบลเยียม นาย Georges Dallemagne ประธานกลุ่มความสัมพันธ์ทวิภาคี เบลเยียม-ไทย ภายใต้กรอบ IPU รัฐสภาเบลเยียม นางสาว Saskia De Leeuw ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา นาง Ann Vandenbosch ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ รัฐสภาเบลเยียม และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมด้วย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีที่แนบแน่น โอกาสครบรอบ 150 ปี การลงนามสนธิสัญญาไมตรีและการค้า ไทย-เบลเยียม (2411-2561) ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมฉลองโอกาสดังกล่าวทั้งที่เบลเยียมและไทย รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและเบลเยียมในปี 2561

Manasvi Srisodapol 0092 Manasvi Srisodapol 0065 Manasvi Srisodapol 0042

Print Friendly

อ่านข่าวย้อนหลัง

Archives

ข่าวอื่นๆ

 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต 
ทำเนียบเอกอัครราชทูต
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
สอท. / สกญ. / คผถ. / คผท. ในยุโรป

งานกงสุล


ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ไทย-เบลเยียม
ไทย-ลักเซมเบิร์ก
ไทย-สหภาพยุโรป
อาเซียน-สหภาพยุโรป


 

โอกาสทางการค้า-การลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
นโยบายการค้า-การลงทุน
คู่มือการจัดตั้งธุรกิจ
ชีพจรธุรกิจ

ชุมชนไทย

วัดไทย
สมาคม
ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต
สถิติคนไทย

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

มัลติมีเดีย / สิ่งพิมพ์

บทความ

 

ข้อควรรู้ในการพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ข้อควรรู้
สถานที่ท่องเที่ยว
แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
การขอรับคืนภาษี (VAT Refund)
สถานที่สำคัญของสหภาพยุโรป
การศึกษาในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์
เวลาทำการ
วันหยุดทำการ
แนะนำ-ติชม

ติดตามข่าวสาร

           
Developed and designed by 108studio.com