หน้าแรก  |  ติดต่อเรา
   

นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ อัครราชทูต เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรม Research & Innovation Management ณ KU Leuven

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2559 นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ อัครราชทูต เป็นผู้แทนเข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรม Research & Innovation Management ณ KU Leuven โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทยเข้าร่วม ระหว่างวันที่ 23 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2559 ณ KU Leuven

 

การอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนาผู้จัดการนวัตกรรม (innovation manager) ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนานวัตกรรมไปสู่การพาณิชย์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างไทยและเบลเยียมต่อไป

 

การอบรมนี้ เป็นกิจกรรมต่อยอดจากโครงการ The First Thailand – Belgium Science Technology and Innovation Forum ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับ กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดขึ้นเมื่อปี 2558 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายอละถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างเบลเยียมและไทย

 

IMG_1453 IMG_1455 IMG_1456

Print Friendly

อ่านข่าวย้อนหลัง

Archives

ข่าวอื่นๆ

 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต 
ทำเนียบเอกอัครราชทูต
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
สอท. / สกญ. / คผถ. / คผท. ในยุโรป

งานกงสุล


ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ไทย-เบลเยียม
ไทย-ลักเซมเบิร์ก
ไทย-สหภาพยุโรป
อาเซียน-สหภาพยุโรป


 

โอกาสทางการค้า-การลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
นโยบายการค้า-การลงทุน
คู่มือการจัดตั้งธุรกิจ
ชีพจรธุรกิจ

ชุมชนไทย

วัดไทย
สมาคม
ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต
สถิติคนไทย

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

มัลติมีเดีย / สิ่งพิมพ์

บทความ

 

ข้อควรรู้ในการพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ข้อควรรู้
สถานที่ท่องเที่ยว
แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
การขอรับคืนภาษี (VAT Refund)
สถานที่สำคัญของสหภาพยุโรป
การศึกษาในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์
เวลาทำการ
วันหยุดทำการ
แนะนำ-ติชม

ติดตามข่าวสาร

           
Developed and designed by 108studio.com