หน้าแรก  |  ติดต่อเรา
   

การปฏิบัติตนเมื่อประสบปัญหา

ข้อแนะนำสำหรับคนไทยเมื่อเกิดสภาวการณ์ฉุกเฉิน

ในปัจจุบัน โลกของเราเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางสภาพภูมิอากาศ และบางแห่งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง ภัยพิบัติเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ทั้งภัยจากธรรมชาติ และจากฝีมือมนุษย์ โดยไม่มีใครคาดการณ์ได้เที่ยงตรงว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ดังนั้น ทุกท่านจึงควรเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถรับมือกับสภาวการณ์ฉุกเฉิน สามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และญาติมิตรเพื่อนฝูงได้

1.  ในสภาวะปกติ

 • กรุณาสำรวจว่าตนเองและบุคคลในครอบครัวมีเอกสารเดินทางครบถ้วน พร้อมเดินทาง โดยตรวจสอบวันหมดอายุของหนังสือเดินทางอย่างสม่ำเสมอ ให้มีอายุใช้งานได้อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
 • ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทาง หน้าวีซ่า บัตรประจำตัวท้องถิ่น บัตรประชาชนไทย ทะเบียนบ้าน เก็บแยกไว้อีกชุดหนึ่ง และอาจสแกนเอกสารดังกล่าวเก็บสำรองไว้ในคอมพิวเตอร์ และใน USB flash drive เพื่อสะดวกในการพกพา
 • กรุณาแจ้งที่อยู่และหมายเลขติดต่อให้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบ
 • มีหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ติดตัวไว้ตลอดเวลา
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์ของสถานีตำรวจท้องถิ่น และหมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาล/ประกันสุขภาพ ติดตัวไว้ตลอดเวลา
 • ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือให้เต็มตลอดเวลา และหากมีแบตเตอรี่สำรองด้วยก็จะเป็นประโยชน์
 • จัดเตรียมกระเป๋าที่พกพาได้ พร้อมอพยพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยบรรจุสำเนาเอกสารที่สำคัญ เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน ประกันภัย หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญรวมทั้งของญาติและแพทย์ ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ยาประจำตัว ไฟฉายพร้อมแบตเตอรี่สำรอง เทียน ไฟแช็ก/ไม้ขีด วิทยุพกพา ที่ชาร์จแบตเตอรี่ น้ำดื่ม อาหารกระป๋อง ที่เปิดกระป๋อง กระดาษชำระ ผ้าอนามัย ผ้าขนหนูขนาดห่มได้ กุญแจรถ/กุญแจบ้านสำรอง และเงินสด
 • พยายามติดต่อญาติหรือเพื่อนคนไทยในเบลเยียม / ลักเซมเบิร์ก สม่ำเสมอ

 2. ในสภาวะที่มีความไม่ปลอดภัย

 • เตรียมเอกสารเดินทางให้พร้อมเดินทางหากจำเป็น โดยเอกสารเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ติดตามข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiembassy.be
 • ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ และกับญาติหรือกลุ่มเพื่อนคนไทย ให้รู้ว่าเราอยู่ที่ใด ไปที่ไหน
 • สำรองอาหารเครื่องดื่ม เชื้อเพลิง ที่จำเป็น
 • หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่มีปัญหา หลีกเลี่ยงการเดินทางในยามวิกาล
 • ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตน บุคคลที่ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ควรเดินทางออกนอกพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว

 3. เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

 • ติดต่อเพื่อขอคำแนะนำจากสถานเอกอัครราชทูตฯ หมายเลข (+32) 02/ 640.68.10 หรือ (+32) 0470/85.96.67
 • อยู่ในสถานที่พักอาศัยที่ปลอดภัย และให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
 • เดินทางออกนอกพื้นที่เสี่ยงภัย หรือ
 • รวมที่จุดนัดหมายที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (Chaussee de Waterloo 876 – 1000 Brussels) หรือวัดไทยที่ใกล้ที่สุด ได้แก่

              -    วัดไทยธรรมาราม (Wat Thai Dhammaram)
                    ที่อยู่ Chaussee de Louvain 71 – 1410 Waterloo      โทรศัพท์ 02/ 385.28.55
              -    วัดพุทธาราม (Wat Buddharama)
                    ที่อยู่ Genstraat 90 – 9111 Belsele Sint-Niklaas       โทรศัพท์  03/ 296.27.71
              -    วัดธัมมปทีป (Wat Dhammapateep)
                    ที่อยู่ Kouterdreef 37 – 2800 Mechelen                    โทรศัพท์ 015/ 29.00.99
              -    วัดพระธรรมกาย เบลเยียม (Wat Phra Dhammakaya Belgium)
                    ที่อยู่   Ronkenburgstraat 25 – 9340 Lede Aalst        โทรศัพท์ 05/339.49.09
              -    วัดพุทธาราม ประเทศลักเซมเบิร์ก (Wat Buddharama Luxembourg)  
                    ที่อยู่   Rue des Cheminots 36 –  L-3218 Bettembourg, Luxembourg
                    โทรศัพท์ (+352) 02/ 169.52.67

 • ติดตามประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างต่อเนื่องที่ www.thaiembassy.be

 4. ข้อปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 • ติดตามข่าวและคำเตือนทางวิทยุ โทรทัศน์
 • ขนย้ายสิ่งของ สิ่งของมีค่า ยานพาหนะ สัตว์เลี้ยงไปยังที่ปลอดภัย
 • เตือนภัยเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
 • รู้วิธีปิดแก๊สและไฟฟ้า ปลดปลั๊กไฟ  ปิดน้ำประปา
 • ติดต่อกับหน่วยบริการฉุกเฉินของคอมมูนท้องถิ่น เพราะอาจต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวของหน่วยงานท้องถิ่น

 5. หมายเลขโทรศัพท์สำคัญเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์       โทร. (32) 02/ 640.68.10               โทรสาร(32) 02/ 648.30.66
 • สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์  3 แห่ง

             -    ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)              โทร. (352) 407 87 81                  โทรสาร (352) 40.78.04
             -    อันต์เวิร์ป / เบลเยียม (Antwerp)         โทร. (32) 0495/ 22.99.00            โทรสาร (32) 03/218.72.94
             -    ลิเอจ /เบลเยียม (Liege)                   โทร. (32) 04 / 254.48.60             โทรสาร (32) 04/ 254.24.15

 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)              โทร. (32) 02/ 502.47.44              โทรสาร (32) 02/ 502.69.47
 • หมายเลขฉุกเฉินรถพยาบาล /รถดับเพลิง ของเบลเยียม             โทร. 100
 • หมายเลขฉุกเฉินรถพยาบาล /รถดับเพลิง ของลักเซมเบิร์ก          โทร. 112     
 • หมายเลขฉุกเฉินของตำรวจ  ของเบลเยียม                              โทร. 101                
 • หมายเลขฉุกเฉินของตำรวจ  ของลักเซมเบิร์ก                           โทร. 113
 • หมายเลขฉุกเฉิน Pan – European SOS (สามารถโทรได้ แม้เกิดเหตุนอกเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก)  โทร.112

 

Print Friendly

 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต 
ทำเนียบเอกอัครราชทูต
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
สอท. / สกญ. / คผถ. / คผท. ในยุโรป

งานกงสุล


ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ไทย-เบลเยียม
ไทย-ลักเซมเบิร์ก
ไทย-สหภาพยุโรป
อาเซียน-สหภาพยุโรป


 

โอกาสทางการค้า-การลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
นโยบายการค้า-การลงทุน
คู่มือการจัดตั้งธุรกิจ
ชีพจรธุรกิจ

ชุมชนไทย

วัดไทย
สมาคม
ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต
สถิติคนไทย

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

มัลติมีเดีย / สิ่งพิมพ์

บทความ

 

ข้อควรรู้ในการพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ข้อควรรู้
สถานที่ท่องเที่ยว
แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
การขอรับคืนภาษี (VAT Refund)
สถานที่สำคัญของสหภาพยุโรป
การศึกษาในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์
เวลาทำการ
วันหยุดทำการ
แนะนำ-ติชม

ติดตามข่าวสาร

           
Developed and designed by 108studio.com