หน้าแรก  |  ติดต่อเรา
   

สถานที่สำคัญของสหภาพยุโรป

สถานที่สำคัญของสำนักงานของสหภาพยุโรป

 

1. ที่ทำการของหน่วยงานสำคัญของสหภาพยุโรป ประกอบด้วย
  1. คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council of the European Union) เป็นองค์กรตัดสินใจหลักของสหภาพยุโรป มีหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมาย/กฎระเบียบของสหภาพยุโรป และอนุมัติงบประมาณ(ร่วมกับรัฐสภายุโรป) และประสานนโยบายด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป สำนักงานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปตั้งอยู่ที่ Rue de la Loi 175, 1048 Brussels หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ Justus Lipsius building รายละเอียด click http://www.consilium.europa.eu/contacts?lang=en
              image001
 
  1. 2  คณะมนตรียุโรป (European Council) เป็นการประชุมของผู้นำประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเพื่อกำหนดทิศทางทางการเมืองและนโยบายสำคัญ ๆ ของสหภาพยุโรป โดยมีประธานคณะมนตรียุโรปเป็นประธาน และมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่เดียวกับคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป รายละเอียด click http://www.european-council.europa.eu/contacts?lang=en
  1. 3  คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) เป็นองค์กรที่ริเริ่มร่างกฎหมายและเสนอให้คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป และรัฐสภายุโรป (ในกรณีส่วนใหญ่) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำกฎหมาย/กฎระเบียบ การจัดสรรงบประมาณ และนโยบายของสหภาพยุโรปไปปฏิบัติ สำนักงานคณะกรรมาธิการยุโรปตั้งอยู่ที่  Rue de la Loi 200,1000 Brussels หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ Berlaymont Building โดยบางคณะกรรมาธิการมีสำนักงานอยู่ในอาคารบริเวณใกล้เคียง รายละเอียด click http://ec.europa.eu/index_en.htm
              image002

 

  1. 4  รัฐสภายุโรป (European Parliament) มีหน้าที่พิจารณาและรับรองกฎหมาย/กฎระเบียบ รวมทั้งอนุมัติงบประมาณของสหภาพยุโรปร่วมกับคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป ตลอดจนให้ความเห็นชอบข้อตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญ และตรวจสอบการทำงานของสถาบันต่าง ๆ ในสหภาพยุโรปตามหลักประชาธิปไตย รัฐสภายุโรปในกรุงบรัสเซลส์ ตั้งอยู่ที่ 60 rue Wiertz, 1047 Brussels รายละเอียด click  http://www.europarl.europa.eu/portal/en/contact
              image003

 

  1. กระทรวงการต่างประเทศของสหภาพยุโรป (European External Action Service-EEAS) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของผู้แทนระดับสูงด้านต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของสหภาพยุโรป กระทรวงการต่างประเทศของสหภาพยุโรปตั้งอยู่ที่ European External Action Service,1046 Brussels รายละเอียด click  http://www.eeas.europa.eu/contact/index_en.htm
             image004

2. กิจกรรม
tour&briefing ของสำนักงานของสหภาพยุโรป
มีเพียงบางหน่วยงานของสหภาพยุโรปที่เปิดให้เยี่ยมชม ซึ่งส่วนใหญ่ต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า โดยผู้สนใจสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่านระบบ Online ตามเว็บไซต์ http://europa.eu/contact/visit/index_en.htm
 
Print Friendly

 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต 
ทำเนียบเอกอัครราชทูต
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
สอท. / สกญ. / คผถ. / คผท. ในยุโรป

งานกงสุล


ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ไทย-เบลเยียม
ไทย-ลักเซมเบิร์ก
ไทย-สหภาพยุโรป
อาเซียน-สหภาพยุโรป


 

โอกาสทางการค้า-การลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
นโยบายการค้า-การลงทุน
คู่มือการจัดตั้งธุรกิจ
ชีพจรธุรกิจ

ชุมชนไทย

วัดไทย
สมาคม
ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต
สถิติคนไทย

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

มัลติมีเดีย / สิ่งพิมพ์

บทความ

 

ข้อควรรู้ในการพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ข้อควรรู้
สถานที่ท่องเที่ยว
แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
การขอรับคืนภาษี (VAT Refund)
สถานที่สำคัญของสหภาพยุโรป
การศึกษาในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์
เวลาทำการ
วันหยุดทำการ
แนะนำ-ติชม

ติดตามข่าวสาร

           
Developed and designed by 108studio.com