หน้าแรก  |  ติดต่อเรา
   

การเยือนเบลเยียมและสหภาพยุโรปของโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

เมื่อวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2559  นายนรชิต สิงหเสนี โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กับนายกิตติ วะสีนนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้เยือนกรุงบรัสเซลส์ ตามโครงการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป เพื่อพบหารือและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลสำคัญของฝ่ายเบลเยียม และฝ่ายสหภาพยุโรป เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดทางการเมืองในประเทศไทย รวมทั้งหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ

 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. นางบุษยา มาทแล็ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้นำนายนรชิตฯ และนายกิตติฯ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Siegfried Bracke ประธานรัฐสภาเบลเยียม โดยการหารือเป็นอย่างฉันท์มิตร

ต่อมา ในวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้นำนายกิตติฯ เข้าพบหารือกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรรมาธิการสหภาพยุโรป ได้แก่ DG DEVCO DG RTD และ DG ENV  และหน่วยงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของเบลเยียม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ซึ่งทั้งฝ่ายเบลเยียมและฝ่ายสหภาพยุโรป ได้แสดงความชื่นชมแนวทางดังกล่าว และเห็นว่า สามารถนำแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้กับการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคอื่น ๆ ได้

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. เอกอัครราชทูตบุษยาฯ ได้นำ นายนรชิตฯ และนายกิตติฯ เข้าพบนาย Georges Dallemagne สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเบลเยียม ในฐานะประธานกลุ่มความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียมภายใต้สหภาพรัฐสภา (IPU) เบลเยียม โดยมีนาย Pol Van den Driessch สมาชิกวุฒิสภาเบลเยียม และนาง Ozlem Ozen สมาชิกสภาผู้แทนเบลเยียม ร่วมหารือด้วย

เวลา 17.00-18.30 น. สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ EU-Asia Centre ได้จัดการเสวนา หัวข้อ “Building Sustainable Democracy in Thailand” โดยมีผู้เข้าร่วมจากสถาบันของสหภาพยุโรป คณะทูตานุต ภาคประชาสังคม นักธุรกิจ และสื่อมวลชนในกรุงบรัสเซลส์  ซึ่งในโอกาสนี้นายนรชิตฯ และนายกิตติฯ ได้เป็นผู้อภิปรายร่วมกับนาย Xavier Nuttin เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านนโยบายเอเชีย จากสภายุโรป และนาง Gaelle Dusepulchre ผู้แทนจากองค์กร International Federation for Human Rights (FIDH) ประจำสหภาพยุโรป โดยมีนาย Fraser Cameron ผู้อำนวยการองค์กร EU-Asia Center เป็นผู้ดำเนินรายการ 

S__14336013
        

IMG_7724

DSC_0029

 

Print Friendly

อ่านข่าวย้อนหลัง

Archives

ข่าวอื่นๆ

 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต 
ทำเนียบเอกอัครราชทูต
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
สอท. / สกญ. / คผถ. / คผท. ในยุโรป

งานกงสุล


ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ไทย-เบลเยียม
ไทย-ลักเซมเบิร์ก
ไทย-สหภาพยุโรป
อาเซียน-สหภาพยุโรป


 

โอกาสทางการค้า-การลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
นโยบายการค้า-การลงทุน
คู่มือการจัดตั้งธุรกิจ
ชีพจรธุรกิจ

ชุมชนไทย

วัดไทย
สมาคม
ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต
สถิติคนไทย

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

มัลติมีเดีย / สิ่งพิมพ์

บทความ

 

ข้อควรรู้ในการพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ข้อควรรู้
สถานที่ท่องเที่ยว
แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
การขอรับคืนภาษี (VAT Refund)
สถานที่สำคัญของสหภาพยุโรป
การศึกษาในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์
เวลาทำการ
วันหยุดทำการ
แนะนำ-ติชม

ติดตามข่าวสาร

           
Developed and designed by 108studio.com