หน้าแรก  |  ติดต่อเรา
   

การปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Sufficiency Economy Philosophy – New Paradigm for Sustainable Development โดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ

 

        เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2558 เวลา 11.30 – 12.00 น. สถานเอกอัคราชทูตไทย/คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ร่วมกับมูลนิธิมั่นพัฒนา ได้จัดปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Sufficiency Economy Philosophy – New Paradigm for Sustainable Development” โดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ณ โรงแรม The Hotel กรุงบรัสเซลส์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน คณะทูตานุทูตจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศอื่นๆ ตัวแทนจากสหภาพยุโรป ภาควิชาการ และองค์กรพัฒนาเอกชน (หรือ NGOs) จำนวนประมาณ 60 คน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2 โครงการ คือ โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งแสดงตัวอย่างสินค้าจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้แก่ การแฟดอยตุงคั่วบด ซึ่งได้รับขึ้นทะเบียนคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication หรือ GI) จากสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2558 ถั่วแมคคาเดเมีย และคุกกี้ถั่วแมคคาเดเมีย

 

IMG_5969 (1024x768) IMG_5976 (1024x768) IMG_6003 (1024x768) IMG_6035 (1024x768) IMG_6039 (1024x768) IMG_5942 (1024x768) IMG_5958 (1024x768)

 

Print Friendly

อ่านข่าวย้อนหลัง

Archives

ข่าวอื่นๆ

 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต 
ทำเนียบเอกอัครราชทูต
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
สอท. / สกญ. / คผถ. / คผท. ในยุโรป

งานกงสุล


ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ไทย-เบลเยียม
ไทย-ลักเซมเบิร์ก
ไทย-สหภาพยุโรป
อาเซียน-สหภาพยุโรป


 

โอกาสทางการค้า-การลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
นโยบายการค้า-การลงทุน
คู่มือการจัดตั้งธุรกิจ
ชีพจรธุรกิจ

ชุมชนไทย

วัดไทย
สมาคม
ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต
สถิติคนไทย

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

มัลติมีเดีย / สิ่งพิมพ์

บทความ

 

ข้อควรรู้ในการพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ข้อควรรู้
สถานที่ท่องเที่ยว
แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
การขอรับคืนภาษี (VAT Refund)
สถานที่สำคัญของสหภาพยุโรป
การศึกษาในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์
เวลาทำการ
วันหยุดทำการ
แนะนำ-ติชม

ติดตามข่าวสาร

           
Developed and designed by 108studio.com