หน้าแรก  |  ติดต่อเรา
   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ Intelligence Monitoring and Early Warning (IMEU)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ Intelligence Monitoring and Early Warning (IMEU)  โดยมิได้เรียงตามคะแนน ดังต่อไปนี้

1. นายณัฐยศ วิริยะอัครเดชา

2. นายวรฤทธิ์ อร่ามเรือง

3. นางสาวสลิล ตันศรีกุล

4. นางสาวพลอยไพลิน สืบศรี

5. นายกิตติคุณ อุปโคตร

6. นางสาวธมลวรรณ กฤตานนท์

7. นายบุญศิริ สุคันธพงษ์

8. นางสาวณัฐชารัศม์ อนันตกฤตยาธร

9. นายกฤษฎา ปานะวร

10. นายธีรรัตน์ มังคุด

11. นางสาวณัฐนันท์ ใจมูล

12. นายรัฐศรันย์ สิรีกัญจน์

ทั้งนี้ ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดต่อกลับไปยังผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเป็นรายบุคคลอีกครั้ง 

**********************************

Print Friendly

อ่านข่าวย้อนหลัง

Archives

ข่าวอื่นๆ

 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต 
ทำเนียบเอกอัครราชทูต
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
สอท. / สกญ. / คผถ. / คผท. ในยุโรป

งานกงสุล


ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ไทย-เบลเยียม
ไทย-ลักเซมเบิร์ก
ไทย-สหภาพยุโรป
อาเซียน-สหภาพยุโรป


 

โอกาสทางการค้า-การลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
นโยบายการค้า-การลงทุน
คู่มือการจัดตั้งธุรกิจ
ชีพจรธุรกิจ

ชุมชนไทย

วัดไทย
สมาคม
ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต
สถิติคนไทย

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

มัลติมีเดีย / สิ่งพิมพ์

บทความ

 

ข้อควรรู้ในการพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ข้อควรรู้
สถานที่ท่องเที่ยว
แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
การขอรับคืนภาษี (VAT Refund)
สถานที่สำคัญของสหภาพยุโรป
การศึกษาในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์
เวลาทำการ
วันหยุดทำการ
แนะนำ-ติชม

ติดตามข่าวสาร

           
Developed and designed by 108studio.com