หน้าแรก  |  ติดต่อเรา
   

ข่าวกิจกรรม

Garden Party: A Thai experience

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การประกอบอาหารไทย ภายใต้ชื่อ Garden Party: A Thai Experience ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานราชการเบลเยียม สหภาพยุโรป ภาคเอกชนเบลเยียม สื่อมวลชนและ Friends of Thailand  ในงานดังกล่าวมีการจัดแสดงสาธิตการทำอาหาร...

กิจกรรมลงทะเบียนโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

brussels_belgium_02 เนื่องด้วย ยังคงมีคนไทยในต่างประเทศให้ความสนใจและประสงค์จะสมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจฯ จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ในปต่างประเทศ ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยเปิดให้มาติดต่อลงทะเบียน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ได้ ในวันที่ 21-30 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 09.30 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยขอความกรุณานำบัตประจำตัวประชาชนไทยบัตรจริงมาด้วย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ สำนักงานประกันสังคม เนื่องในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือและศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม

1505370691747 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ในโอกาสเดินทางที่เดินทางมาประชุมหารือกับหน่วยงานด้านการจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของภูมิภาควัลโลเนียและภูมิภาคฟลานเดอร์ของเบลเยียม ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2560 และนายอาทิตย์ อิสโม ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ สำนักงานประกันสังคม ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดการระบบประกันสังคมของเบลเยียม ระหว่างวันที่...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับองค์กร Thaismiles และเมือง Torhout

20170909_102836 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับองค์กร Thaismiles ซึ่งเป็นองค์กรของเบลเยียมที่ดำเนินโครงการช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ในภาคอีสานของไทยและผู้ป่วยโรคเอดส์ รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในเบลเยียม เช่น กิจกรรมสงกรานต์และลอยกระทง และเมือง Torhout (ตั้งอยู่ในภูมิภาคฟลานเดอร์) ซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์กร Thaismiles และได้มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร...

เอกอัครราชทูตมนัสวี ศรีโสดาพล เข้าเยี่ยมคารวะนาง Claire Tillekaerts ประธานบริหารหน่วยงาน Flanders Investment and Trade

20170907_155314 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาง Claire Tillekaerts ประธานบริหารหน่วยงาน Flanders Investment and Trade (FIT) (หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการค้าการลงทุนของภูมิภาคฟลานเดอร์ของเบลเยียม) โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับภูมิภาคฟลานเดอร์ (ร้อยละ 90 ของการค้าของเบลเยียมกับไทยมาจากภูมิภาคฟลานเดอร์) ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีทั้งที่เบลเยียมและที่ไทย (ซึ่งมีสำนักงาน...

เอกอัครราชทูตมนัสวี ศรีโสดาพล เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันว่าที่เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

S__4325646   เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแด่นาย Pirkka Tapiola ว่าที่เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และนาย David Daly ตำแหน่ง Head of South-East Asia Division กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป...

เอกอัครราชทูตมนัสวี ศรีโสดาพล เข้าเยี่ยมคารวะนางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-เบลเยียม

20170807_๑๗๐๘๐๗_0004   เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-เบลเยียม ที่อาคารรัฐสภา โดยได้หารือกันเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับเบลเยียม โดยเฉพาะในด้านการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศ

เอกอัครราชทูตมนัสวี ศรีโสดาพล เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติเบลเยียม

35223381994_13259e28e2_o   เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติเบลเยียม โดยมีนาย Didier Reynders รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม นาย Siegfried Bracke ประธานรัฐสภาเบลเยียม และนาง Christine Defraigne ประธานวุฒิสภาเบลเยียม เป็นเจ้าภาพร่วม...
 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต 
ทำเนียบเอกอัครราชทูต
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
สอท. / สกญ. / คผถ. / คผท. ในยุโรป

งานกงสุล


ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ไทย-เบลเยียม
ไทย-ลักเซมเบิร์ก
ไทย-สหภาพยุโรป
อาเซียน-สหภาพยุโรป


 

โอกาสทางการค้า-การลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
นโยบายการค้า-การลงทุน
คู่มือการจัดตั้งธุรกิจ
ชีพจรธุรกิจ

ชุมชนไทย

วัดไทย
สมาคม
ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต
สถิติคนไทย

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

มัลติมีเดีย / สิ่งพิมพ์

บทความ

 

ข้อควรรู้ในการพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ข้อควรรู้
สถานที่ท่องเที่ยว
แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
การขอรับคืนภาษี (VAT Refund)
สถานที่สำคัญของสหภาพยุโรป
การศึกษาในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์
เวลาทำการ
วันหยุดทำการ
แนะนำ-ติชม

ติดตามข่าวสาร

           
Developed and designed by 108studio.com