หน้าแรก  |  ติดต่อเรา
   

เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต

 

รายนามเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป

 

 

 

Ambassador / Head of Mission of Thailand to the European Union

เอกอัครราชทูต / หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป

Mr. Piyapak Sricharoen

นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ

Minister / Deputy Head of Mission of Thailand to the European Union
อัครราชทูต / รองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป

Lt. Phrommes Bhaholpolbhayuhasena
ร้อยโท พรหเมศ พหลพลพยุหเสนา

Minister Counsellor (Bilateral Section)
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายทวิภาคี)

Ms. Siriporn Supanimitwisetkul
นางสาวศิริพร ศุภนิมิตวิเศษกุล

Minister Counsellor ( EU Section)

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายสหภาพยุโรป)

Mr. Montri Nathananan
นายมนตรี นาทธนนันท์

Counsellor (EU Section)
ที่ปรึกษา (ฝ่ายสหภาพยุโรป)

Mr. Jakrit Ruangkajorn
นายจักรกริช เรืองขจร

First Secretary (EU Section)

เลขานุการเอก (ฝ่ายสหภาพยุโรป)

Mrs. Anchalee Surapanpairoge

นางอัญชลี สุรพันธ์ไพโรจน์

First Secretary (Bilateral Section)

เลขานุการเอก (ฝ่ายทวิภาคี)

Mr. Atthapong Watthammawut

นายอรรถพงศ์ วัฒน์ธรรมาวุธ

First Secretary (Consul)

เลขานุการเอก (กงสุล)

Mr. Roongruk Chanprasert

นายรุ่งรักษ์ จันทร์ประเสริฐ

 

First Secretary (Bilateral Section)

เลขานุการเอก (ฝ่ายทวิภาคึ)

Ms. Suphawadee Wonghan

นางสาวสุภาวดี วงค์หาญ

Second Secretary (Administrative)

เลขานุการโท (ฝ่ายสนับสนุน)

Mr. Paiboon Pokinmas

นายไพบูลย์ โภคินมาศ

Second Secretary (Administrative)

เลขานุการโท (ฝ่ายสนับสนุน)

Print Friendly

 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต 
ทำเนียบเอกอัครราชทูต
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
สอท. / สกญ. / คผถ. / คผท. ในยุโรป

งานกงสุล


ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ไทย-เบลเยียม
ไทย-ลักเซมเบิร์ก
ไทย-สหภาพยุโรป
อาเซียน-สหภาพยุโรป


 

โอกาสทางการค้า-การลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
นโยบายการค้า-การลงทุน
คู่มือการจัดตั้งธุรกิจ
ชีพจรธุรกิจ

ชุมชนไทย

วัดไทย
สมาคม
ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต
สถิติคนไทย

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

มัลติมีเดีย / สิ่งพิมพ์

บทความ

 

ข้อควรรู้ในการพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ข้อควรรู้
สถานที่ท่องเที่ยว
แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
การขอรับคืนภาษี (VAT Refund)
สถานที่สำคัญของสหภาพยุโรป
การศึกษาในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์
เวลาทำการ
วันหยุดทำการ
แนะนำ-ติชม

ติดตามข่าวสาร

           
Developed and designed by 108studio.com