หน้าแรก  |  ติดต่อเรา
   

ทำเนียบเอกอัครราชทูต

ทำเนียบเอกอัครราชทูต

1
หม่อมเจ้าวงษ์มหิป ชยางกูร 
พ.ศ. 2501- พ.ศ. 2506

 2
 หลวงดิฐการภักดี
พ.ศ. 2506 – พ.ศ.2509

3
นายไพโรจน์ ชัยนาม 

พ.ศ. 2510 – พ.ศ. 2513
4
นายสมปอง สุจริตกุล
พ.ศ. 2513- พ.ศ. 2516
5
นายผดุง ปัทมะศังข์ 
พ.ศ. 2516- พ.ศ. 2520
6
นายอาสา สารสิน
พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2523
     
7
ม.ร.ว. เทพ เทวกุล
พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2527
 8
นายวิทยา เวชชาชีวะ 
พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2531
9
นายดนัย ดุละลัมพะ 
พ.ศ. 2531- พ.ศ. 2536
     
10
นายสมเกียรติ อริยปรัชญา 
พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2541
11
นายสุขุม รัศมิทัต 
พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2542
12
นายสุรพงษ์ โปษยานนท์ 
พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547
     
13 
นายดอน ปรมัตถ์วินัย
พ.ศ. 2547- พ.ศ. 2550
14
นายพิศาล มาณวพัฒน์ 
พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554
15
นายอภิชาติ ชินวรรโณ
พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556

 15

นายนพปฎล คุณวิบูลย์
พ.ศ. 2556 – ธันวาคม  พ.ศ. 2558

นางบุษยา มาทแล็ง
มกราคม – ตุลาคม พ.ศ. 2559

 
Print Friendly

 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต 
ทำเนียบเอกอัครราชทูต
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
สอท. / สกญ. / คผถ. / คผท. ในยุโรป

งานกงสุล


ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ไทย-เบลเยียม
ไทย-ลักเซมเบิร์ก
ไทย-สหภาพยุโรป
อาเซียน-สหภาพยุโรป


 

โอกาสทางการค้า-การลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
นโยบายการค้า-การลงทุน
คู่มือการจัดตั้งธุรกิจ
ชีพจรธุรกิจ

ชุมชนไทย

วัดไทย
สมาคม
ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต
สถิติคนไทย

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

มัลติมีเดีย / สิ่งพิมพ์

บทความ

 

ข้อควรรู้ในการพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ข้อควรรู้
สถานที่ท่องเที่ยว
แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
การขอรับคืนภาษี (VAT Refund)
สถานที่สำคัญของสหภาพยุโรป
การศึกษาในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์
เวลาทำการ
วันหยุดทำการ
แนะนำ-ติชม

ติดตามข่าวสาร

           
Developed and designed by 108studio.com