หน้าแรก  |  ติดต่อเรา
   

วัดไทย

วัดไทย

วัดไทยธรรมาราม เบลเยียม
เจ้าอาวาส: พระสุธีญาณวิเทศ
ที่ตั้ง: 71, Chaussee de Louvain, 1410 Waterloo โทร. +32 2 385.28.55
เว็บไซต์: http://www.watthaidhammaram.be/Waterloo/thHome/thHome.html

วัดพุทธาราม เบลเยียม
เจ้าอาวาส: พระมหาชินวงศ์ จารุวังโส
ที่ตั้ง: 90, Gentstraat, 9111 Belsele Sint-Niklaas
โทร. +32 3 296.27.71

วัดธัมมปทีป เบลเยียม
เจ้าอาวาส: พระครูวินัยธรสมศักดิ์ สกกเมธี
ที่ตั้ง: 37, Kouterdreef , 2800 Mechelen โทร. 015/29.00.99
เว็บไซต์: www.watdhammapateep.be

วัดพระธรรมกายเบลเยียม
เจ้าอาวาส: พระครูสมุห์ วิจักษ์ สุทธิวโร
ที่ตั้ง: Ronkenburgstraat 25, 9340 Lede, Aalst
โทร. +32 5 339.49.09

วัดพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก
ที่ตั้ง: ที่ตั้ง: Chemin j-a Zinner, 59
 L-7626 Larochett

Print Friendly

 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต 
ทำเนียบเอกอัครราชทูต
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
สอท. / สกญ. / คผถ. / คผท. ในยุโรป

งานกงสุล


ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ไทย-เบลเยียม
ไทย-ลักเซมเบิร์ก
ไทย-สหภาพยุโรป
อาเซียน-สหภาพยุโรป


 

โอกาสทางการค้า-การลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
นโยบายการค้า-การลงทุน
คู่มือการจัดตั้งธุรกิจ
ชีพจรธุรกิจ

ชุมชนไทย

วัดไทย
สมาคม
ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต
สถิติคนไทย

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

มัลติมีเดีย / สิ่งพิมพ์

บทความ

 

ข้อควรรู้ในการพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ข้อควรรู้
สถานที่ท่องเที่ยว
แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
การขอรับคืนภาษี (VAT Refund)
สถานที่สำคัญของสหภาพยุโรป
การศึกษาในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์
เวลาทำการ
วันหยุดทำการ
แนะนำ-ติชม

ติดตามข่าวสาร

           
Developed and designed by 108studio.com